Ammatillinen kuntoutus; vähemmän tunnettu kuntoutusmuoto diabeetikoille

Diabeetikoille tutuinta kuntoutusta on KELAn järjestämä lääkinnällinen kuntoutus, eli Diabetesliiton ja muiden toimijoiden järjestämät kurssit. Niiden tavoitteena on omahoitoon panostaminen, osaamisen ja voimavarojen lisääminen.

Jos diabeetikon työkyky alenee vian, sairauden tai vamman vuoksi, voi hän hyötyä myös ammatillisesta kuntoutuksesta